Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ÇEVRE VE POLİTİKAMIZ
• Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
• İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı ,
• Atıkların doğru yöntemler kullanılarak bertaraf edeceğimizi,
• Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
• Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi
• Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve
_mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
• Bu doğrultuda çalışanlarımızın Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, Entegre yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline
_getireceğimizi,
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
• Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
• İlgili tarafların çevre ve isg bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı ,
• Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde Entegre Yönetim Sistemi ‘ne uygun hale getirmek ve
_etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,
• Atık İşleme Sektöründeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle,
_müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı,
• Entegre yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi tahhüt ederiz.